YOGA

YOGA

 

 

Välj bland olika typer, instruktörer och platser!

 

 

 

Från Norrköpings Kundalini Yoga Center finns Jan och Kathleen på plats och erbjuder lite varierade pass och även Gongmusik: www.nkyc.se

 

Linnea Jensen från Vild och Lugn mixar dynamiskt hathayoga med lugn restorativeyoga.

www.vildochlugn.com

Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Syftet med all yoga är att skapa en djupgående balans i både kropp och sinne för att uppnå en ökad medvetenhet. Under vårt event "ut & njut" erbjuder vi två former av yoga vid olika tidpunkter varje dag.

Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick utbilda andra yogalärare osv. Detta har inneburit att kundaliniyogan är en av de snabbast växande yogaformer i västvärlden.

Endast ett fåtal av kundaliniyogans övningar är statiska. Normalt sett ingår alltid rörelse i en övning, där du på olika sätt sträcker och vrider på kroppen, vilket påverkar muskler, nervsystem, inre organ, endokrina körtlar m m

Klasser

lördag

11:00-12:00


söndag

11:00-12:00


15:00-16:0015:00-16:00

GONG-bad

Gongen är effektiv mot ett rastlöst och stressat sinne, du kan släppa djupt liggande spänningar/blockeringar under ett gongpass speciellt utformat att balansera hela dig. Din upplevelse kan därmed bli att du känner dig vitaliserad till både kropp och sinne. Gongens vibrationer balanserar din kropp och sinne och ger en djup avslappning. Du "badar" i gongens vibrationer som sköljer igenom din kropp och sinne! Före gongen spelas förbereder vi oss med ett kort yogapass och efter gongen avslutar vi med en meditation.

 

         Klasser

 

        lördag    18:00-20:00

Yoga hatha & restorative

Linnea Jensen från Vild och Lugn mixar dynamiskt hathayoga med lugn restorativeyoga.

Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna. Yogans mjuka, fysiska positioner hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer. Positionerna kombineras med andningsövningar och meditations för att uppnå balans mellan kropp och sinne. Genom inspel av  restorative yoga får ni även mjuka och avslappnande positioner som ger kropp och sinne maximal avlastning.

Klasser

på Skrakholmen
lördag

09:00-10:00


söndag

09:00-10:00


13:00-14:0013:00-14:00


14:00-15:0014:00-15:00

ACROYOGA

Acroyoga blandar yogans balans och medvetenhet med parakrobatikens samarbete och tillit. Jane och Peter Hjelmqvist, från Yogaslackers håller i acroyoga klasser, se schemat. Kom själv eller med en vän! Övningar sker i grupper om tre. Ingen förkunskaper krävs! Varje acroyogapass kommer att vara olika.

Kostnad 100 kr/person.

Plats Gräsplanen utanför Tentipi tält.

 

 

         Klasser

 

        lördag    18:00-20:00

Följ oss på instagram och tagga era bilder med #utonjutigryt https://www.instagram.com/utonjutigryt/

ut o njut   I  Ekövägen 6, 610 42 Gryt  I    073-041 03 88   I   ostkustenkajak@telia.com